Voorwaarden

Home Voorwaarden

Voorwaarden

1 Montage of installatiewerkzaamheden en reparatie, omschrijving.

Bij installatie, montagewerkzaamheden en reparatie wordt er uitgegaan van de te vervangen,  te installeren en/of te repareren materialen of apparatuur zoals aangegeven/omschreven door de opdrachtgever.

2 Kosten.

De kosten van de installatie en/of montage werkzaamheden zijn afhankelijk van het soort apparaat en met vermeerdering van eventuele onderdelen, materialen, verzend- en/of orderkosten.

Reparatiekosten 2.1 

Starttarief € 38,- en daarnaast betaal je € 5,85 arbeidskosten per vijf minuten met vermeerdering van eventuele onderdelen, materialen, verzend- en/of orderkosten tenzij anders overeengekomen.

Indien de kosten van de installatie, montage of reparatie werkzaamheden anders zijn dan afgesproken  doordat de situatie anders is dan verwacht werd waardoor er meerwerk is ontstaan wordt er na overleg een voorlopige prijsopgave gedaan.

Wanneer voor voltooiing van de installatie, montage of reparatie een of meer kostprijsfactoren een verhoging is ondergaan, dan is dhwitgoed gerechtigd om de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen.

2.2 Betalingen

De betaling dient direct na voltooing van de geleverde diensten of producten te worden voldaan middels een PIN betaling of contant, eventuele bankoverschrijvingen dienen binnen 7 dagen te worden voldaan (bedrijven 14 dagen). Bij betaling middels een bankoverschrijving kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht door dhwitgoed.

3 Onderdelen en materialen.

Mits er niets anders wordt afgesproken wordt er bij installatie, montage of reparatie wanneer nodig, altijd gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen/materialen of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel of materiaal gebruikelijk is, ruilonderdelen en materialen.

Refurbished apparatuur is hiervan uitgezonderd hierbij kan het voorkomen dat bij reparatie een gebruikt of ruilonderdeel van toepassing is of het apparaat wordt omgewisseld voor een gelijkwaardig product.

4 Garantie.

Er wordt garantie gegeven van drie maanden op installatie/montage, installatiematerialen, tweedehands apparatuur en reparatie tenzij anders overeengekomen dan wel vermeld.

De garantie periode op nieuwe apparatuur bedraagt 2 jaar, eventuele extra dan wel verlengde garanties zijn geen onderdeel van dhwitgoed.

Op installatiefouten (wanneer de consument zelf installeert of monteert), bliksem, water, zand, val of vochtschade, ondeskundig gebruik, gebruikersfouten en rubberen of glazen onderdelen wordt geen garantie gegeven tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Garanties zijn niet overdraagbaar aan derden.

De garantie komt te vervallen wanneer er binnen het garantietermijn reparaties of anderszins worden uitgevoerd door derden zonder toestemming van dhwitgoed.

5 Aansprakelijkheid.

dhwitgoed.nl is aansprakelijk voor schade ontstaan ten tijde van installatie, montage of reparatie door zijn toedoen, tenzij dit niet had kunnen worden voorkomen.
Voor schade of gevolgschade ontstaan tijdens of na reparatie, installatie of montage doordat apparatuur en/of leidingwerken zoals watertoevoer, waterafvoer, elektrische installaties en/of bouwtechnische constructies niet deugdelijk zijn geplaatst, gemonteerd, ingebouwd, aangesloten of anderszins, is dhwitgoed niet aansprakelijk.

6 Klachten.

Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij dhwitgoed.

In geval van zichtbare gebreken, schade en/of klachten dient het gebrek, schade en/of de klacht terstond na voltooiing van de uitgevoerde installatie, montage of reparatie te worden ingediend bij dhwitgoed.nl.

7 Prijzen.

Genoemde of getoonde prijzen die vermeld zijn op de website van dhwitgoed, email of andere verkoopkanalen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en of schrijf/typefouten.

Privacy verklaring/ gebruik van gegevens op deze site klik hier.

Van maandag t/m vrijdag staat dhwitgoed voor je klaar van 10.00 tot 17.00 uur.