DHWITGOED

 • Service aan huis
 • Binnen 2 uur een afspraak
 • Voor al uw witgoed

Privacy verklaring

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft dhwitgoed.nl de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In deze privacy verklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Deze verklaring wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

dhwitgoed.nl registreert gegevens over het gebruik van deze website.

Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers.

Met deze gegevens kan dhwitgoed.nl de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt.

Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Smartlook. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het functioneren van de website. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op dhwitgoed.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons WordPress CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden gemaild naar de eigenaar die de gegevens moet verwerken.

Dit is een mailbox waar alleen de eigenaar toegang tot heeft.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van het doel van het betreffende formulier. Naast de gegevens die u zelf invult wordt alleen de datum en het tijdstip opgeslagen.

Opslag van gegevens

 • Formulieren
  Voor formulieren op pagina’s binnen dhwitgoed.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door WordPress CMS. Deze staan altijd op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opgeslagen gegevens worden aan het einde van iedere maand verwijderd.
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van Smartlook. Deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Smartlook en gebeurt in Tsjechische Republiek (Europese Unie) jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen
 • een klacht in te dienen

* Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij genoodzaakt om back-ups te maken. Het is niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn. Mocht het noodzakelijk zijn om de website te herstellen vanaf een backup dan worden uw gegevens alsnog gecorrigeerd of verwijderd